Pwllheli, Gwynedd
07794481416

Croeso i Pwyth Pistyll

Diolch am edrych ar ein gwefan. Mae ein busnes wedi ei sefydly yng Ngogledd Cymru, Rydym yn cynnig amrywiaeth o anrhegion fforddiadwy, ar gyfer pob achlysur ac oed, o fabi newydd i anrhegion pen-blwydd. Rydym yn arbenigo mewn anrhegion personol. Golyga hun mai ni sy’n gwneud y gwaith,a’ch bod chi yn cael anrheg unigryw i’r person a’r achlysur o’ch dewis. Mae’n cynhyrchion yn amrywio o blancedi babi personol, mygiau, gemwaith cymraeg , clustogau a llawer mwy. Mae gennym siop ym Mhwllheli, Gogledd Cymru. Mae’n bosib cael unrhyw ysgrifen/ iaith ar eitemau.

Welcome to Pwyth Pistyll

Pwyth is welsh for stitch and Pistyll is the name of the village where we live. Thank you for visiting our website. Our business is based in North Wales. We offer a wide variety of affordable gifts, for all ages and occasions, from new babies to birthday gifts. We specialise in personalised gifts. This means we do the work, and you receive an unique personalised gift for your desired person and occasion. Our products range from personalised baby blankets, personalised photo mugs, jewellery, cushions and much more. We have a shop in Pwllheli, North Wales. Our items can be personalised with any writing/language.