Welsh Plaques Love / Friend / Sister

£3.50

Clear

Description

Small Welsh plaques to show your love to a friend or relative.

10 cm (L) x 8.5 cm (W)

Please choose from the drop down menu.

”Byddaf bob amser yn caru chi” ~ I will always love you

“Ti sydd yn llenwi fy mywyd gyda hapusrwydd” ~ You fill my life with happiness

“Mae ffrindiau da yn anodd i’w canfod, anoddach eu gadael ac yn amhosib eu anghofio” ~ Good friends are hard to find, harder to leave and impossible to forget

”Mor lwcus i gael ffrind arbennig fel ti” ~ So lucky to have a special friend like you

”Chwiorydd sydd yn gwneud y ffrindiau gorau” ~ Sisters makes the best friends

”Mae ffrind fel ti yn brin ac yn arbennig” ~ Ffriends like you are rare and special

 

Additional information

Weight N/A
Dimensions N/A
Writing

Byddaf bob amser …, Ti sydd yn llenwi …, Mae ffrindiau da …, Mae ffrind fel ti …, Chwiorydd sydd yn gwneud …, Mor lwcus i gael ffrind